Het Biltse voedselbos

Een voedselbeleving die inspireert en aanzet tot de nodige verandering

Geïnspireerd door de prachtige bosrijke omgeving van gemeente De Bilt, gezonde, eerlijke voeding en met passie voor duurzaam ondernemen, wil Biltsheerlijk een voedselbos aanleggen.

Een voedselbos heeft eetbare vruchten, noten, knollen en bladeren. Planten groeien op basis van permacultuur in een (nagemaakt) bos, met boomlaag, struiklaag en kruidlaag.

Het is een landbouwvorm op basis van natuurlijke principes. Door een variatie aan meerjarige planten, waarin biodiversiteit en een goed ontwerp samenkomen in hoogwaardige landschapsinrichting, is nauwelijks landbewerking en geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen nodig.

De oogst is veel meer dan het produceren van hoogwaardig voedsel. Het is een schone omgeving waar de natuur tot zijn recht komt, mensen rust geeft, verbindt en inspireert.

Menu van de toekomst

Mensen weer in verbinding brengen met voedsel & natuur

Ons huidige voedselsysteem zorgt voor gezondheidsproblemen. Mensen staan ver af van de productie van hun eten en er is een overdaad aan bewerkt, ongezond voedsel. Nederland heeft daarnaast de grootste achteruitgang in natuurwaarden ter wereld. Door intensieve landbouwmethoden is er nog minder dan een kwart van de biodiversiteit over, in vergelijking tot 200 jaar geleden.

Het kan anders. In het voedselbos telen we voedselproducten en versterken tegelijk de natuur. Het is een waardevolle aanvulling op bestaande lokale voedselproductie en levert haar producten zonder omwegen. Verbetert biodiversiteit van de directe omgeving, draagt bij aan klimaatadaptatie, een gezond waterpeil en legt CO₂ vast. Het biedt ruimte aan kleine zoogdieren, vogels en insecten zoals bijen. Ook geschikt als onderdeel van een ecologische verbinding.

Met ons teeltplan eten we op termijn in alle seizoenen uit het bos.

3 Fasen plan

In drie fasen realiseren wij onze droom

FASE 1

Grond

Zoektocht naar 2 hectare schone landbouwgrond met goede waterkwaliteit, met bestemmingsplan voor voedselbos. Wij willen deze grond aankopen uit eigen middelen.

FASE 2

Planning

Ontwerp voedselbos, teeltplan, oogstplan (van bos naar bord), bedrijfsvoering, wervingsplan voor vrijwilligers en fondsenwerving.

FASE 3

DOEN!

Uitvoeren grondwerk en aanplant. Samen met vrijwilligers, samenwerkingspartners en betrokkenen organiseren we het onderhoud in en de oogst uit het voedselbos.